Muqaddimah

23 Agustus 2012

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk terus melangkah di jalan-Nya. Shalawat dan salam semoga terus tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alayhi wa sallam, pemimpin ksatria pembela kebenaran yang kita berharap bisa berjumpa dengannya kelak.

Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kami dapat menerbitkan edisi perdana Buletin Remaja Islam al-Hikmah. Buletin ini akan mengajak para pembaca untuk mendulang ilmu di balik kisah-kisah yang akan senantiasa kami angkat untuk memperluas pengetahuan dari para pembaca.

[Pengantar Edisi Perdana Buletin al-Hikmah. Makassar, Jumail Ula 1429 H]

Blog Buletin al-Hikmah | oleh OSIS SMA Wahdah. Diberdayakan oleh Blogger.

al-Hikmah

Mulia dengan Ilmu

Archives

Followers